ΟΛΓΑ ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ, BSc, MSc
Σύμβουλος Ακινήτων / Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων
( BSc in Operational Research & Operations Management, Lancaster University, UK)
( MSc in Finance, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland UK)
Μέλος Σ.Μ.Α.ΣΑ.Α , FIABCI
τ . Γεν Γραμματέας FIABCI ( Greek Chapter)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος με τίτλο BSc in Operational Research & Operations Management, Lancaster University, UK , κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Finance, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland UK και κάτοχος τίτλου Εκτίμησης Ακινήτων από το  Appraisal Ιnstitute, Chicago USA . Διατηρεί γραφείο από το 1999 στην Σαρωνίδα Αττικής, σε οικογενειακή επιχείρηση που εδρεύει στην Σαρωνίδα από το 1964. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας μεσίτρια και σύμβουλος ακίνητης περιουσίας. Είναι μέλος Σ.Μ.Α.ΣΑ.Α , FIABCI (παγκόσμια ομοσπονδία μεσιτών), τ . Γεν Γραμματέας FIABCI _ Greek Chapter .

Ομιλεί αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. Κάνει δημοσιεύσεις σε περιοδικά και τύπο. Κάνει εισηγήσεις-ομιλίες σε συνέδρια ,σεμινάρια του Συλλόγου Μεσιτών & ΤΕΙ Πειραιά, συμμετέχει σε εκθέσεις σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.

Αμφότερες σε δράσεις ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Από το 2015 , oι Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου ασχολούνται από κοινού , με τον πολιτισμό & ειδικότερα με την Ιστορία των Χαμένων Πατρίδων της Μικράς Ασίας. Είναι διαχειρίστριες του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘’Μάκης Αγκούτογλου’’  , που βρίσκεται στην Ανάβυσσο , επι της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 40 και  των αρχείων του πατέρα τους Χρυσοστόμου (Μάκη) Αγκούτογλου.

Συμμετέχουν σε δράσεις πολιτισμού μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους συλλόγους, Δήμους.

Ερευνούν , μελετούν, καταγράφουν στοιχεία για την πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων της ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ . Συμμετέχουν σε εκθέσεις ,συνέδρια,συμπόσια με ομιλίες , ψηφιακές παρουσιάσεις  . Δημοσιεύουν στον τύπο και στο διαδίκτυο . Έχουν βραβευτεί για το ΜΟΥΣΕΙΟ και τις δράσεις τους.